Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego pt. „II Konkurs Piosenki Ekologicznej Śpiewanie na polanie”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 kwietnia 2017

            Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Zającu, Zając 41, 07-100 Węgrów złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą „II Konkurs Piosenki ekologicznej Śpiewanie na polanie” realizowanego w okresie od 15.04.2017 do 30.05.2017 w trybie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395.), zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 3 ust.3 ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Liw oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Liw.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 kwietnia 2017 r. osobiście, w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Liw z/s w Węgrowie ul. Mickiewicza 2 07-100 Węgrów lub drogą elektroniczną na adres: oc@liw.pl na załączonym formularzu.

Wójt Gminy Liw

/-/ Bogusław Szymański 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-04-05
Data publikacji:2017-04-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1904