Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego pt. „Janickie Dożynki”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 sierpnia 2017

    Jarnickie Stowarzyszenie Seniorów, Jarnice 73A, 07-100 Węgrów złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą „Janickie Dożynki” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

    Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Liw oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Liw.

     Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 sierpnia 2017 r. osobiście, w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Liw z/s w Węgrowie ul. Mickiewicza 2 07-100 Węgrów lub drogą elektroniczną na adres: oc@liw.pl na załączonym formularzu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-08-09
Data publikacji:2017-08-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1728