Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego pt. III Konkurs Piosenki Ekologicznej „Śpiewanie na polanie”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 kwietnia 2018

         Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Zającu, Zając 41, 07-100 Węgrów złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: III Konkurs Piosenki Ekologicznej „Śpiewanie na polanie” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

       Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Liw, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Liw oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Liw.

      Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 kwietnia 2018 r. osobiście, w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Liw z/s w Węgrowie ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów lub drogą elektroniczną na adres: ewidencja@liw.pl na załączonym formularzu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-19
Data publikacji:2018-04-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1186