Apel do mieszkańców o oznaczenie budynków numerami porządkowymi.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 kwietnia 2019

Wójt Gminy Liw zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców gmin Liw, o właściwe oznakowanie porządkowe numerów posesji. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2017.2101, z późn. zm.), który stanowi, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Prawidłowe oznaczenie posesji w znaczny sposób przyczynia się do szybszego dotarcia na miejsce służb ratunkowych i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Ratownicy poszukujący nie oznakowanej posesji tracą bezcenne sekundy, minuty, które mogą uratować czyjeś życie. Warto zadbać o bezpieczeństwo własne i domowników.

Uchylanie się od realizacji w/w obowiązku oznaczenia posesji, stanowi wykroczenie, które zgodnie z przepisem art. 64 Kodeksu wykroczeń zagrożone jest m.in. karą grzywny.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-04-30
Data publikacji:2019-04-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1020