Nowy okres zasiłkowy 2019 - 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lipca 2019

Wnioski można składać:

od 1 lipca 2019 r.– online; posłużą do tego takie portale jak: Empatia, ePUAP, ZUS PUE, czy bankowość elektroniczna.

- od 1 sierpnia 2019 r.– wnioski złożyć będzie można w sposób tradycyjny (wersja papierowa) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów. Zrobić można to osobiście lub przesłać wniosek pocztą.

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze „500+” przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez kryterium dochodowego.

Złożenie wniosku do 30 września 2019 r. gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie dziecko i kolejne dzieci, składają od 1 lipca br. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają „500+”), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września). 

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 zł  przysługuje raz w roku (jednorazowo) na każde dziecko uczące się w szkole (od kl. I) do ukończenia przez nie 20 roku życia lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia.

Nadal obowiązuje kryterium dochodowe w przypadku składania wniosków o prawo do świadczeń rodzinnych. Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.

Prawo do świadczeń z Funduszu alimentacyjnego przysługuje na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest całkowicie bezskuteczna tzn. za okres dwóch ostatnich miesięcy nie wyegzekwowano należnych dziecku alimentów. Fundusz przysługuje na dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia albo w przypadku, gdy się uczą w szkole lub w szkole wyższej, do 25 roku życia. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bez względu na wiek. Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 725 zł.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-07-10
Data publikacji:2019-07-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1192