Rekrutacja na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 września 2019

UWAGA RODZICE uczniów uczęszczających do Szkół Podstawowych prowadzonych przez gminę Liw w okresie od 16.09.2019 r. do 23.09.2019 r.  trwa rekrutacja na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu: „LIVe!– program unowocześnienia edukacji w szkołach podstawowych gminy Liw” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna.

Spis zajęć:

 1. Język angielski – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające
 2. Warsztaty podnoszące 5 postaw/umiejętności uniwersalnych na rynku pracy
 3. Fizyka - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające
 4. Chemia - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające
 5. Biologia- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające
 6. Matematyka- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające
 7. Przyroda- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające
 8. Geografia - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające
 9. Programowanie
 10. Technika kręcenia filmu
 11. Zajęcia wyrównawcze z ICT
 12. Grafika komputerowej
 13. Tworzenie gier komputerowych
 14. Zajęcia logopedyczne
 15. Zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne
 16. Terapia pedagogiczna

Projekt realizowany jest w okresie od 3.06.2019 r. do 30.06.2020 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Deklaracje uczestnictwa w poszczególnych zajęciach znajdują się
w sekretariatach Szkół.

Dodatkowych informacji udzielają nauczyciele i kadra projektu (Koordynator Projektu: Katarzyna Chlebny).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-09-13
Data publikacji:2019-09-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:4652