Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 września 2015

Ogłoszeniem z dnia 11.05.2015 r. dotyczącym naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2015 roku zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Liw, na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Liw, Wójt Gminy Liw zwrócił się do przedstawicieli organizacji pozarządowych o zgłaszanie propozycji osób - kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

W oznaczonym terminie tj. do dnia 29 maja 2015 roku żadna z organizacji pozarządowych oraz z podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) nie zgłosiła swoich kandydatów na członka do komisji konkursowej.

Wobec powyższego, Zarządzeniem Nr 34 Wójta Gminy Liw z dnia 01.06.2015 roku powołano członków komisji konkursowej z pośród pracowników jednostki.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-28
Data publikacji:2015-09-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:3851