Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej Liw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 stycznia 2020

27 stycznia br. w Urzędzie Gminy Liw odbyło się Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej Liw na które przybyli delegaci wybrani przez poszczególne sołectwa z terenu Gminy Liw. Na zebraniu dyrektor Rejonowego Związku Spółek Wodnych Sławomir Salach przedstawił sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej Liw za rok ubiegły. Przychody ze składek wyniosły 196 tys. a dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 53 tys. Łączne przychody Spółki za rok 2019 wyniosły 271 tys. Ze względu na mniejszą ilość opadów w roku ubiegłym Spółka miała dużo mniej zgłoszeń awarii drenarskich (55 zgłoszono a 32 wykonano). Oprócz awarii drenarskich Spółka wykonała na części rowów koszenie oraz mechaniczne odmulanie (14 km 643 m), oczyściła wyloty drenarskie (51 sztuk), przepusty (35 sztuk) i studzienki (11 sztuk). Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdziło sprawozdanie finansowe i udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2019, który działał w następującym składzie: Adam Strąk – Przewodniczący, Ryszard Solka – zastępca przewodniczącego, Tadeusz Matusik – sekretarz, Paweł Jabłonowski – członek.

W dalszej części zebrania delegaci zatwierdzili plan pracy Spółki na rok 2020 i ustalili składkę na konserwację urządzeń melioracyjnych, która będzie wynosiła 44 zł za jeden hektar (w ub. roku wynosiła 42 zł.) Składka tak jak dotychczas płatna będzie w terminie do 15 marca.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-28
Data publikacji:2020-01-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:782