KOMPUTERY DLA SZKÓŁ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 kwietnia 2020

Gmina Liw otrzymała dofinansowanie w kwocie 60.000 zł z rządowego programu „Zdalna szkoła” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Dzięki otrzymanej dotacji zakupiono 20 laptopów wraz z oprogramowaniem
i niezbędnymi akcesoriami, które trafią do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę. Sprzęt umożliwi zdalną edukację podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w szkołach.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt zostanie wypożyczony uczniom i nauczycielom przez dyrektorów szkół, którzy przeprowadzili wcześniej rozeznanie wśród uczniów i nauczycieli na temat potrzeb sprzętowych.

Po wznowieniu zajęć w tradycyjnej formie wypożyczony sprzęt wróci do szkół i będzie wykorzystywany w bieżącej pracy szkoły.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-04-28
Data publikacji:2020-04-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:473