Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego pt. Publikacja wydawnictwa z zakresu sztuki i kultury „Zamek w Liwie. Metamorfozy 2003-2021”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 maja 2021

            Zamek Liw. Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Liwskiej Liw, ul. Stefana Batorego 2, 07-100 Węgrów złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą - Publikacja wydawnictwa z zakresu sztuki i kultury „Zamek w Liwie. Metamorfozy 2003-2021” w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

            Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Liw, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Liw.

            Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 maja 2021 r. osobiście, w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Liw z/s w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów lub drogą elektroniczną na adres: ewidencja@liw.pl na załączonym formularzu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-05-10
Data publikacji:2021-05-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:3940