Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

19 stycznia 2022

Wójt Gminy Liw podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu stanowiących własność gminy Liw

10 stycznia 2022

Wójt Gminy Liw podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność gminy Liw

10 stycznia 2022

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji olejów i karbonizatu w Zawadach Gmiana Liw

3 stycznia 2022

Węgrów, dnia 03.01.2022  r.

 

GKŚ.6220.19.2021.IS(17)

                                                          

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania
 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.)

Wójt Gminy Liw

podaje do publicznej wiadomości


 informacje, że w dniu 03 stycznia 2022 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Liw nr GKŚ.6220.19.2021.IS(16) o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie zakładu produkcji olejów i karbonizatu na działkach o nr ewidencyjnych 11 oraz 12 w obrębie miejscowości Zawady, gmina Liw, ze względu na jego bezprzedmiotowość.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Liw w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2, pok. 14, w godz. 8oo – 16oo.

 

Wójt Gminy

/-/ Bogusław Szymański

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji olejów i karbonizatu w Zawadach Gmiana Liw

3 stycznia 2022

Informacja o przyznaniu dotacji dla klubów sportowych w 2022 roku

30 grudnia 2021

23 grudnia 2021

Szanowni Państwo!

W 2022 roku zmienia się wykonawca odbierający odpady komunalne z gospodarstw domowych. Będzie to firma ,,EKO-SAM’’ BIS Sp. z o.o. z Jakubowa. Harmonogramy odbioru odpadów na cały 2022 rok będą dostarczane do domostw w dniach od 27 do 29 grudnia 2021 roku. W przypadku nieobecności domowników harmonogramy będzie można odebrać u sołtysów, w Urzędzie Gminy Liw w pokoju nr 11 lub na stronie www.liw.pl w zakładce:

>>>> Gospodarka odpadami komunalnymi/Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Gminy Liw na 2022 rok <<<<

Przypominamy, że:

Miesięczna stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Liw wynosi:

26,00 zł/os miesięcznie w przypadku gdy na nieruchomości nie znajduje się kompostownik, a oddaje się bioodpady (worek brązowy),

20,00 zł/os miesięcznie w przypadku gdy na nieruchomości znajduje się kompostownik, i nie oddaje się bioodpadów (worek brązowy),

191,90 zł za cały rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Terminy uiszczania opłat:

  • za I kwartał (styczeń, luty ,marzec) płatne do 15 marca danego roku;
  • za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) płatne do 15 maja danego roku;
  • za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) płatne do 15 września danego roku;
  • za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) płatne do 15 listopada danego roku;

Opłatę za domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe za odbiór odpadów komunalnych należy dokonać jednorazowo bez wezwania
w terminie do 10 czerwca danego roku. Jeżeli obowiązek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstał po 10 czerwca , opłata uiszczana będzie do 30 grudnia danego roku.

Opłaty można uiszczać w kasie Urzędu Gminy Liw ul. Mickiewicza 2 07-100 Węgrów, u sołtysów lub bezpośrednio na rachunek Gminy Liw nr: 81 9236 0008 0000 0606 2000 0600.

Czytaj więcej o:

Gmina Liw poza obszarem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

22 grudnia 2021

Murem za polskim mundurem

20 grudnia 2021

Pracownicy Urzędu Gminy Liw i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
przyłączyli się do akcji „Murem za polskim mundurem”.
W geście solidarności przekazali świąteczne paczki
dla służb broniących wschodniej granicy Polski.

Dziękujemy żołnierzom i funkcjonariuszom za ich służbę na wschodniej granicy.

Czytaj więcej o: Murem za polskim mundurem

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pt.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Liw na lata 2021-2027

20 grudnia 2021