Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Odsłonięcie Pomnika Niepodległości w Ruchnie

21 maja 2019
Powiększ zdjęcie

ZARZĄDZENIE Nr 25

17 maja 2019

ZARZĄDZENIE Nr 25

WÓJTA GMINY LIW

z dnia 17 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Liw

            Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z tragiczną śmiercią czterech mieszkańców sołectw: Ruchenka, Ruchna i Zając w wypadku komunikacyjnym w dniu 15 maja 2019 roku ogłaszam żałobę na terenie gminy Liw od dnia 19 maja 2019 roku do dnia 22 maja 2019 roku.

§ 2

Na znak żałoby flagi umieszczone przy budynku Urzędu Gminy Liw oraz siedzibach gminnych jednostek organizacyjnych przystraja się kirem oraz flagi na masztach opuszcza się do połowy.

§ 3

W okresie żałoby odwołuje się wszystkie imprezy o charakterze rozrywkowym, których organizatorem jest Gmina Liw lub jednostki podległe.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Liw i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Liw.

Wójt Gminy Liw
/-/ Bogusław Szymański

Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 25

Sukces „Ławeczki”

17 maja 2019
Powiększ zdjęcie

Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

17 maja 2019

W dniu 21 maja 2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Liw ul. Mickiewicza 2 07-100 Węgrów (sala konferencyjna I piętro) odbędą się pierwsze posiedzenia oraz szkolenie obwodowych komisji wyborczych powołanych postanowieniem nr 112/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 06.05.2019 roku w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Obecność obowiązkowa.

Czytaj więcej o: Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Wójt Gminy Liw podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność gminy Liw

14 maja 2019

Park Kulturowo-Historyczny w Liwie otwarty

14 maja 2019
Powiększ zdjęcie

100 –lecie, nadanie sztandaru i przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszkowie

7 maja 2019
Powiększ zdjęcie

Apel do mieszkańców o oznaczenie budynków numerami porządkowymi.

30 kwietnia 2019

Apel Wójta Gminy w sprawie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

16 kwietnia 2019

Program „Czyste Powietrze” w Gminie Liw

12 kwietnia 2019