Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Spotkanie w sprawie gazyfikacji gminy

22 maja 2020
Powiększ zdjęcie

18 maja 2020

Informujemy, że zaległy odbiór odpadów wielogabarytowych,
sprzętu elektronicznego i elektrycznego
oraz czerwonych worków odbędzie się w następujących terminach:

REJON III
27.05.2020r.: Krypy, Ossolin, Pierzchały, Śnice, Witanki, Zając, Wyszków (Kucyk, Janowo), Jarnice Pieńki;

REJON IV
28.05.2020r.: Liw I, Liw II, Sitarze, Połazie, Popielów, Zawady;

REJON V
30.05.2020r.: Ludwinów, Tończa (Nowa Tończa), Tończa – Janówki, Jartypory.

Czytaj więcej o:

15 maja 2020

Szanowni Mieszkańcy,

od dnia 18 maja 2020 r. wprowadzamy zmiany
w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Liw i GOPS Liw

Urząd oraz GOPS czynny będzie dla mieszkańców w godzinach od 8:00 do 16:00. Sprawy pilne, wymagające osobistej obecności będzie można załatwić przy zachowaniu odpowiednich odległości i minimalnym kontakcie z innymi interesantami.

Zachęcamy również do załatwiania wszelkich spraw za pomocą:

 1. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej https://epuap.gov.pl/wps/portal ,
 2. wiadomości e-mail: wykaz spraw do załatwienia dostępny na stronie www.bip.liw.pl zakładka Załatw sprawę i na stronie www.liw.pl w zakładce Urząd Gminy/Referaty i samodzielne stanowiska.
 3. telefonu: 25 7922821, 25 7922805, 25 7922477, 25 7923362.

Kasa Urzędu będzie czynna w godz. od 8:00 do 14:00. Realizowanie płatności w kasie będzie możliwe z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.  

Zachęcamy jednak do dokonywania płatności kartą lub przelewem za pomocą bankowości elektronicznej na rachunki bankowe w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Węgrowie:  

 1. wpłaty z tytułu podatków, opłat skarbowych i innych należności
  nr 06 9236 0008 0000 0606 2000 0010
 2. wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  nr 81 9236 0008 0000 0606 2000 0600

Wszyscy interesanci zobowiązani są poruszać się na terenie Urzędu w maseczkach ochronnych lub innym nakryciu ust i nosa oraz w rękawiczkach, a także zachować bezpieczną odległość od innych osób. Dodatkowo w Urzędzie obowiązuje dezynfekcja rąk, którą przeprowadza się przy wejściu do Urzędu.

Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad, mają one na celu nasze wspólne bezpieczeństwo.

Czytaj więcej o:

AKCJA „MASECZKI DLA MIESZKAŃCÓW” W GMINIE LIW ZAKOŃCZONA

7 maja 2020
Powiększ zdjęcie

Stacja naprawy rowerów w Jarnicach

4 maja 2020
Powiększ zdjęcie

KOMPUTERY DLA SZKÓŁ

28 kwietnia 2020

7 kwietnia 2020

KOMUNIKAT

31 marca 2020

Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG informujemy, że :

 1. Istnieje możliwość składania wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (on-line) lub przesyłania wniosków pocztą do Urzędu Gminy, ale wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza.
 2. Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.
 3. Podejmowanie działalności gospodarczej przez cudzoziemca (art. 8 ust. 3 i 8 ustawy o CEIDG i PIP) musi być poprzedzone potwierdzeniem tożsamości składającego wniosek i uprawnień do jej podjęcia.
 4. W przypadku przesłania wniosku papierowego pocztą lub wrzucenia do urny bez potwierdzenia notarialnego, przedsiębiorca będzie wezwany w celu weryfikacji tożsamości lub uzupełnienia i ewentualnej poprawy, jeśli będzie zawierał błędy formalne.

Wójt
/-/ Bogusław Szymański

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

24 marca 2020

ZARZĄDZENIE Nr 16

Wójta Gminy Liw

z dnia  24  marca  2020 r.

w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Liw z siedzibą w Węgrowie

Na podstawie art. 33 ust 3  i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U z 2020 r. poz. 491) zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Ze względu na sytuacją epidemiologiczną od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się ograniczenia pracy Urzędu Gminy Liw z siedzibą w Węgrowie polegające na wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Obsługa interesantów będzie prowadzona za pomocą:

a)    Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej https://epuap.gov.pl/wps/portal,

b)   wiadomości e-mail: wykaz spraw do załatwienia dostępny na stronie www.bip.liw.pl zakładka Załatw sprawę i na stronie www.liw.pl w zakładce Urząd Gminy/Referaty i samodzielne stanowiska.

c)    telefonu: 25 7922821, 25 7922805, 25 7922477, 25 7923362;

 1. Dopuszcza się przyjęcia i obsługę interesantów w szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 roku i obowiązuje do odwołania.

Czytaj więcej o:

Szanowni Państwo,

24 marca 2020

w związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, uprzejmie informuję, że uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny od pon. do pt. w godz. 8.00 – 16.00 pod nr 025 792 28 05 oraz każdego dnia w godz. 7.30 – 19.00 pod nr 664 007 008, w celu uzyskania niezbędnych informacji oraz zgłaszania osób, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludzi starszych, samotnych i niepełnosprawnych. 

Monika Dejneka

Kierownik GOPS Liw z/s w Węgrowie

Czytaj więcej o: Szanowni Państwo,