Uwaga właściciele środków transportowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 stycznia 2016

Wójt Gminy Liw przypomina o obowiązku składania deklaracji na podatek od środków transportowych na 2016 rok.

         Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010, Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) deklarację należy złożyć w terminie do dnia 15 lutego każdego roku lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

         Wzór deklaracji DT-1 i załącznika do niej DT-1/A na 2015 rok został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2025).

       Formularz deklaracji wraz z załącznikiem można pobrać na stronie Ministerstwa Finansów – http://www.archbip.mf.gov.pl, zakładka „Podatki” –> „Formularze podatkowe” –> „Inne”  lub na stronie www.liw.pl w zakładce "Podatki Gminy na 2016 rok" -> Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku i w Urzędzie Gminy Liw, pokój Nr 8.

           Jednocześnie przypominamy o terminach płatności podatku od środków transportowych. Podatek wpłaca się w dwóch ratach: do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek bankowy Gminy: PBS w Węgrowie Nr 06 9236 0008 0000 0606 2000 0010 lub w kasie Urzędu (Kasa czynna pon. – pt. w godz. 800-1430).

           Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach:

- w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku – I rata;

- do dnia 15 września – II rata.

         W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-20
Data publikacji:2016-01-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:2513