Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów i Inwentaryzacji Stanu Lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Liw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 lipca 2019

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w trybie art.21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz.59 ze zm.) w dniach 2019-07-31 do 2019-09-28 w Urzędzie Gminy Liw w pok. nr 2  w godz.  8 - 16 został wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy.

Jednocześnie informuję, że:

  1. W okresie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma) Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust. 5 ustawy).
  2. Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Węgrowie ze stanem na dzień 17.04.2019 r.
  3. Wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego.
  4. Poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych.
  5. Nie ma możliwości usunięcia z projektu planów istniejących użytków leśnych (ewidencjonowanych Ls).

Wójt Gminy

/-/ Bogusław Szymański

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-07-31
Data publikacji:2019-07-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Burczyńska
Liczba odwiedzin:437