Gospodarka odpadami komunalnymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Gminy Liw na 2020 rok

3 stycznia 2020

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący w 2020 roku.

13 stycznia 2020

Nowe stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku.

23 grudnia 2019

Ulotka segregacja odpadów.

23 grudnia 2019

Termin częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Liw

23 grudnia 2019

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Liw.

23 grudnia 2019

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

18 lipca 2019

Analiza stanu gospodarki odpadami Gminy Liw w 2018 roku.

11 czerwca 2019

Informacja o bezpłatnym odbiorze folii z gospodarstw rolnych

13 grudnia 2018

Informujemy, że firma H.B. GROUP z Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Broniewskiego 10A przyjmuje bezpłatnie folię po sianokiszonce, skrzynki, pojemniki plastikowe itp. tel. 534 232 323.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

3 czerwca 2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-18
Data publikacji:2015-09-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:27409