Program „Dobry Start”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 czerwca 2018

Tylko do końca listopada będzie można składać wnioski o przyznanie 300,00 zł w ramach rządowego programu „Dobry start”. Dofinansowanie będzie udzielane niezależnie od dochodu.

Zgodnie z rozporządzeniem świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole:

  1. dzieci do ukończenia 18 roku życia lub 20 roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 roku życia nauki w danej szkole;
  2. w przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole).

Świadczenie jest nieopodatkowane i wypłacane będzie jednorazowo raz w roku, przed rozpoczęciem roku szkolnego

Jak i do kiedy złożyć wniosek?

Aby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć wniosek i dokumenty jak w przypadku świadczenia wychowawczego z programu 500+. Wnioski będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny: http://empatia.mrpips.gov.pl/ oraz przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia dojdzie do tego również możliwość składania wniosków drogą tradycyjną, a więc w wersji papierowej.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie, pokój nr 13 (świadczenia rodzinne, świadczenie 500+). O świadczenie będzie można wnioskować tylko do końca listopada. Złożenie dokumentów po 30 listopada oznacza pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września. Wnioski złożone we wrześniu i październiku będą rozpatrywane maksymalnie w ciągu 2 miesięcy.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie może złożyć: jeden z rodziców, opiekun prawny, opiekun faktyczny (jak możemy przeczytać w rozporządzeniu – przez opiekuna faktycznego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub na wniosek samej uczącej się osoby, o ile jest pełnoletnia, nie pozostaje na utrzymaniu rodziców i rozpoczęła edukację przed 18 rokiem życia, a dalej ją kontynuuje.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-15
Data publikacji:2018-06-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1039